Aangezien de wachttijd te lang is geworden, worden er op dit moment (peildatum 01-06-2021) geen nieuwe cliënten aangenomen bij Psychotherapiepraktijk Hinssen. 

(NB: Per 1 juli 2021 zal de praktijk gevestigd zijn in het Tromphuis, M.H. Tromplaan 47, 7513 AB te Enschede)

In geval van een te lange wachttijd/aanmeldstop kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

CORONA BELEID:

Inmiddels is het weer mogelijk om afspraken op de praktijk te laten plaatsvinden. Beeldbellen en telefonisch contact blijven uiteraard tot de contactmogelijkheden behoren.

Gezamenlijke inspanningen om het risico van verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven onverminderd van belang. 

Met betrekking tot het coronavirus zal de praktijk de aanwijzingen van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus) blijven volgen.

Over het verdere beleid met betrekking tot het coronavirus zal iedere cliënt(e) van Psychotherapiepraktijk Hinssen schriftelijk worden geïnformeerd.