De wachttijd voor intake/behandeling is op dit moment (17-09-2020) 12 weken voor Psychotherapiepraktijk Hinssen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling

In geval van een te lange wachttijd/aanmeldstop kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

CORONA BELEID:

Inmiddels is het weer mogelijk om afspraken op de praktijk locatie te laten plaatsvinden.

Gezamenlijke inspanningen om het risico van verdere verspreiding van het coronavirus te verkleinen, blijven uiteraard onverminderd van belang.

Met betrekking tot het coronavirus zal de praktijk de aanwijzingen van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus) blijven volgen.

Over het verdere beleid met betrekking tot het coronavirus zal iedere cliënt(e) van Psychotherapiepraktijk Hinssen schriftelijk worden geïnformeerd.