Kosten/vergoedingen:

De behandeling van psychische klachten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (een naturapolis of restitutiepolis) en van het feit of Psychotherapiepraktijk Hinssen met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten, raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling.

Verzekerde zorg:

Als de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg vallen, dan heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts met daarop een omschrijving van (een vermoeden van ) een psychische stoornis. De huisarts kan verwijzen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Specialistische GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn).

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-V-TR classificatiesysteem, waarin de uiteenlopende psychische klachten in hun uitingsvorm worden beschreven.

Uitzonderingen gelden onder andere voor de aanpassingsstoornis, de seksuele stoornis, de enkelvoudige fobie, de slaapstoornis en voor aandachtsgebieden, zoals identiteitsproblemen, werk- en partnerrelatieproblemen en levensfaseproblemen. Hoewel deze klachten en problemen de nodige lijdensdruk kunnen veroorzaken, worden ze niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en dient u de behandeling hiervan zelf te betalen (zie tarieven bij niet verzekerde zorg).

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging in de GGZ: het zorgprestatiemodel. 

In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen afgerekend als losse zorgprestaties, zoals consulten/gesprekken in het kader van diagnostiek en consulten/gesprekken in het kader van behandeling. De prijzen op de rekening sluiten aan bij de geleverde zorg, die u heeft gekregen.

Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur en de aard van elk consult (prestatie) en de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. 

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden, bijvoorbeeld maandelijks. Op de rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. 

Psychotherapiepraktijk Hinssen verstuurt maandelijks facturen via de facturatieservice van Axians (aan uw zorgverzekeraar). 

Zorgvraagtypering:

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener middels de vragenlijst HONOS+ een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. De zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten • De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde: planning=realisatie. • Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Psychotherapiepraktijk Hinssen werkt volgens het principe van planning=realisatie.

Contracten zorgverzekeraars:

Voor 2024 heeft Psychotherapiepraktijk Hinssen met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van CZ en VGZ (en hun labels).

Ongecontracteerde zorg:

Wanneer er geen contracten met de zorgverzekeraar zijn afgesloten, spreken we van ongecontracteerde zorg.

Hierbij krijgt u, afhankelijk van uw polis, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Met een zuivere restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van een behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed.

Vanaf 2024 wordt echter door steeds minder zorgverzekeraars een (zuivere) restitutiepolis aangeboden en wordt in plaats van een restitutiepolis een zogenaamde combinatiepolis aangeboden, waarbij een gedeeltelijke vergoeding van de kosten bij een niet-gecontracteerde zorgverlener plaatsvindt. Bij een naturapolis krijgt u ten opzichte van de restitutie- of combinatiepolis een geringer deel van de kosten vergoed, tussen de 50 en 80%.

Het is dan ook raadzaam voor de eventuele start van een behandeling uw polis goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de zorgkosten en zal ik de rekening aan u persoonlijk sturen in plaats van aan uw zorgverzekeraar. U kunt deze rekening nadien zelf weer indienen ter (gedeeltelijke) vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog. 

In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. In 2024 bedraagt het eigen risico 385,00 euro, tenzij u vrijwillig het eigen risico heeft verhoogd.

Tarieven bij niet verzekerde zorg:

Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. 

Voor onverzekerde zorg (OVP) hanteert Psychotherapiepraktijk Hinssen het door de NZA vastgestelde maximumtarief voor 2024 van 128,40 euro per sessie van 45 minuten directe tijd (en 15 minuten indirecte tijd).

Voor partnerrelatie- en gezinstherapie hanteer ik 175 euro per sessie van 90 minuten inclusief administratietijd.

No show beleid:

Sessies waarop u niet verschijnt of die u niet tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd, worden, ongeacht de reden, bij u persoonlijk in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Ik hanteer een tarief van 75 euro bij te late afmeldingen en no shows.

Kosten supervisie:

Voor supervisie aan psychologen in opleiding breng ik per zitting van 50 minuten 110 Euro in rekening.