In mijn praktijk bied ik zowel individuele psychotherapie als (partner) relatietherapie en gezinstherapie aan jongvolwassen/adolescenten, volwassenen en ouderen. Daarnaast bied ik psychodiagnostisch onderzoek (binnen lopende behandelingen) waar nodig en gewenst. Ik ben geschoold in de diverse psychotherapeutische referentiekaders en heb specifieke affiniteit en deskundigheid op het terrein van de experientiële, procesgerichte en systemische (EFT) psychotherapie.

Omdat iedereen uniek is, is een behandeling steeds maatwerk, gebaseerd en gericht op samenwerking en consensus en behelst de behandeling veelal een integratie van verschillende kaders en interventies. Ik ben ook getraind in de schematherapie, de kortdurende psychodynamische psychotherapie en EMDR.

Waarmee kan ik u helpen:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten, zoals faalangst, dwangmatigheid en sociale angst
  • Klachten ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis in uw leven (trauma)
  • Klachten na scheiding en verlies
  • Gecompliceerde rouw
  • Klachten, die samenhangen met de specifieke levensfase waarin u of uw partnerrelatie/gezin zich bevinden
  • Aanhoudende lichamelijke klachten
  • ​Gevoelens van onzekerheid, twijfels over wie u bent en wat bij u past
  • ​Problemen in de relatie tot uzelf en anderen, zowel binnen intieme relaties als relaties op het werk en in vriendschappen (relatietherapie)
  • Terugkerende conflicten en patronen, waarin u en uw partner steeds weer verstrikt raken en die leiden tot ervaren emotionele verwijdering, onbegrip en angst

​​Waarmee kan ik u niet helpen:

Wanneer klachten specifieke psychiatrische expertise en behandeling binnen een multidisciplinair team/een gespecialiseerde GGZ-instelling vereisen, kan ik u helaas niet van dienst zijn.

Mocht tijdens de intake naar voren komen, dat een behandeling binnen een gespecialiseerde GGZ-instelling beter aansluit bij uw klachten en hulpvraag, dan zal ik u naar deze instelling (helpen) verwijzen.