Informatie over zorg

De behandeling van psychische stoornissen in een vrijgevestigde praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (een naturapolis of restitutiepolis) en van het feit of ik met uw zorgverzekeraar een contract heb afgesloten. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten, raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling. In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385,00, tenzij u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd.

Als de stoornis waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts met daarop een omschrijving van (een vermoeden van ) psychische stoornis. Uw huisarts kan u verwijzen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Gespecialiseerde GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn).

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-V classificatiesysteem, waarin de uiteenlopende psychische klachten en stoornissen in hun uitingsvorm worden beschreven. Uitzonderingen gelden voor de classificaties aanpassingsstoornis (en daarmee ook overspanning en burnout), identiteitsprobleem, werk- en relatieproblemen en levensfaseprobleem. Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met u als cliënt.

Voor klachten zonder diagnose (OVP) of wanneer u ervoor kiest zelf te betalen, hanteer ik een tarief van 100 euro per sessie. Ik kan u nadere informatie hierover geven wanneer u behandeling in mijn praktijk overweegt. Sessies waarop u niet verschijnt of die u niet binnen 24 uur heeft afgezegd worden bij u persoonlijk in rekening gebracht; de zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Ik hanteer een tarief van 75 Euro bij te late afmeldingen en no shows.